PetCare

Lagerbyggnad med tillhörande kontor i modern stil.


År: 2014
Yta:6400 m2
Entreprenadform: Totalentreprenad
Ort: Jönköping

2013 fick vi frågan att uppföra en ny lagerbyggnad och valde i detta fallet en stålkonstruktion med väggplåt ut och invändigt.
Den kraftiga betongsockeln är ett självklart val för att slippa påkörningar då vintern kommer och snön måste bort.

Petcare 2007005002019