• start 01
  • start 02
  • start 03
  • start 04
  • start 05
  • start 06
Eriksberg sb mark 017Eriksberg sb mark 017
Eriksberg sb mark 017

Ett flexibelt byggföretag i Huskvarna

Grunden till Lundqvist Bygg AB lades 1962 då Lars Lundqvist började sin byggverksamhet på Kålgården i Jönköping.


Idag drivs företaget av Lars son Jerry Lundqvist, Mats Gustafsson och Staffan Darwall. Vid starten var verksamheten inriktad på byggnation av industri- och lagerhallar från Luleå till Tomelilla. I mitten av 80-talet övergick företaget till att åta sig allt inom industribyggnation och tog även på sig totalentreprenader. Idag bygger vi både skolor, daghem, industrier, villor och utför också en del ROT-arbeten.
handskenhandsken
handsken

Vi håller en hög service och har många återkommande kunder så därför ser vi med tillförsikt på framtiden.​​​​​​​


​​​​​​​Kunderna består av både kommuner, industrin, andra företag och privatpersoner.  Lundqvist Bygg AB har kontor, produktionshall för stål- och plåtdetaljer och förråd på Hakarpsvägen i Huskvarna.