• start 01
  • start 02
  • start 03
  • start 04
  • start 05
  • start 06

Ett flexibelt byggföretag i Huskvarna

Grunden till Lundqvist Bygg AB lades 1962 då Lars Lundqvist började sin byggverksamhet på Kålgården i Jönköping.


Idag drivs företaget av Lars son Jerry Lundqvist, Mats Gustafsson och Staffan Darwall. Vid starten var verksamheten inriktad på byggnation av industri- och lagerhallar från Luleå till Tomelilla. I mitten av 80-talet övergick företaget till att åta sig allt inom industribyggnation och tog även på sig totalentreprenader. Idag bygger vi både skolor, daghem, industrier, villor och utför också en del ROT-arbeten.
Eriksberg sb mark 017Eriksberg sb mark 017
Eriksberg sb mark 017
handskenhandsken
handsken

Vi håller en hög service och har många återkommande kunder så därför ser vi med tillförsikt på framtiden.​​​​​​​


​​​​​​​Kunderna består av både kommuner, industrin, andra företag och privatpersoner.  Lundqvist Bygg AB har kontor, produktionshall för stål- och plåtdetaljer och förråd på Hakarpsvägen i Huskvarna.